top of page

Szkolenie: Zamówienia publiczne – procedury dla inżynierów

Śląska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej FSNT w Katowicach zaprasza na szkolenie:

Zamówienia publiczne – procedury dla inżynierów-udział służb technicznych w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w trakcie realizacji umowy.

Termin szkolenia: luty 2023 r.


Adresaci szkolenia: służby techniczne przygotowujące postępowanie zamówień publicznych.


Wykładowcy to specjaliści-praktycy w dziedzinie zamówień publicznych: mec. Paweł Gruszczyński- Radca prawny z wieloletnią praktyką w obszarze zamówień publicznych. W swojej praktyce zajmuje się głównie wsparciem wykonawców przy pozyskaniu oraz realizacji umów (w większości o roboty budowlane) zawieranych przy zastosowaniu Prawa zamówień publicznych. Reprezentował wykonawców przed KIO, sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz TSUE. Piotr Pieprzyca - Arbiter w latach 2004–2007, wieloletni praktyk i ekspert ds. zamówień publicznych, szkoleniowiec, wykładowca i autor licznych artykułów z zakresu pzp, prezes zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.
Program szkolenia: Udział służb technicznych w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w trakcie realizacji umowy, w tym: 1. Przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia, w szczególności w zakresie opisu kryteriów oceny równoważności 2. Określenie wartości zamówienia, m.in. z wykorzystaniem prawa opcji, materiału powierzonego przez zamawiającego 3. Określanie warunków udziału w postępowania w zakresie doświadczenia wykonawcy oraz osób, którymi wykonawca musi dysponować 4. Stosowanie pozacenowych kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej 5. Tworzenie klauzul zmiany umowy o zamówienie publiczne 6. Roboty zamienne, roboty dodatkowe, zamówienia dodatkowe w trakcie realizacji umowy 7. Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy i wykazywanie wpływu zmian kosztów materiałów i realizacji na wynagrodzenie wykonawcy 8. Raport z realizacji zamówienia 9. Treść umowy, postanowienia obowiązkowe, dodatkowe oraz zakazane. 10. Postanowienia umowne dotyczące odstąpienia od umowy, rozwiązania, kar umownych 11. Treść umowy a wnioski o jej wyjaśnienie 12. Gwarancja, rękojmia – jak formułować klauzule umowne.

Miejsce szkolenia: Dom Technika NOT w Katowicach, ul. Podgórna 4, sala wykładowa nr 4. Koszt szkolenia: 600,- zł/1 osoby
Należność za udział w szkoleniu należy przekazać do dnia 2 grudnia 2022 r. na nasze konto bankowe: Śląska Rada NOT FSNT w Katowicach, Nr konta ING Bank Śląski PL 27 1050 1214 1000 0007 0000 8949Prosimy o zgłoszenia do dnia 2 grudnia 2022 r.: e-mail: biuro@not.katowice.pl lub pocztą.

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comentarios


bottom of page