top of page
Naczelna_Organizacja_Techniczna_ul_Podgorna_Katowice_8363073.JPG

Historia
Domu Technika

Wybudowany w latach 1911 - 1912 według projektu architekta Hermanna Schatze z Katowic na posesji radnego miejskiego Karla Pielera, określany mianem Villa Pieler. Po roku 1922 gmach przejęła spółka Giesche - Georg von Giesche's Erben Gesellschaft - urządzając tu siedzibę swojej administracji. Po 1945 r. w willi miało siedzibę Zjednoczenie Przemysły Cynkowego, Zjednoczenie Przemysłu Metali Nieżelaznych i Zjednoczone Zakłady Metali Nieżelaznych, a od lat pięćdziesiątych XX wieku Naczelna Organizacja Techniczna i od tego czasu obiekt nazywane jest "Domem Technika". Obiekt wielokrotnie przebudowywano i rozbudowywano zmieniając pierwotny charakter nieruchomości. 

Naczelna Organizacja Techniczna w Katowicach została powołana 20.09.1947 r. i była kontynuatorką Polskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Województwa Śląskiego, organizacji powstałej w 1923 r.

MISJA

Śląska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej Federacja Stowarzyszeń Naukowo Technicznych w Katowicach jest terenową jednostką organizacyjną Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (NOT lub FSNT-NOT).

Celem FSNT-NOT jest:

 1. współpraca, integrowanie i wzajemne wspomaganie się stowarzyszeń członkowskich w realizacji ich zadań, rozwijaniu zainteresowań i zaspokajaniu potrzeb,

 2. obrona interesów członkowskich stowarzyszeń oraz wspomaganie ich statutowych działań,

 3. oddziaływanie na rozwój edukacji, nauki, techniki i gospodarki,

 4. kształtowanie etyki korzystania z zasobów i środowiska naturalnego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju,

 5. działanie na rzecz podnoszenia statusu inżynierów i techników oraz ochrony ich pozycji zawodowej. (na podstawie par. 6. Statutu Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych w Polsce).

WŁADZE

Władze statutowe tworzą:

 • Rada

 • Zarząd

 • Komisja Rewizyjna

image001.jpeg

Prezes Zarządu Śląskiej Rady NOT FSNT dr inż. Piotr Wojtas

SKŁAD OSOBOWY ŚLĄSKIEJ RADY NOT FSNT W KATOWICACH KADENCJA 2022-2026

ZARZĄD

Tytuł, imię i nazwisko                          Funkcja                 Delegat  O/SNT

Piotr Wojtas                                           Prezes                           SEP

Piotr Antonowicz                              Wiceprezes                     SITG

Czesław Koczorek                           Wiceprezes            Rada Miejska NOT

Włodzimierz Kulisz                          Wiceprezes                     SITG

Jan Kurek                                           Wiceprezes                     SEP

Andrzej Nowak                                 Wiceprezes                   PZITB

Ryszard Świeboda.                          Wiceprezes                     SITR

KOMISJA REWIZYJNA

Tytuł, imię i nazwisko                           Funkcja                 Delegat  O/SNT

Tomasz Białożyt                        Przewodniczący             SGP

Katarzyna Niewęgłowska              Członek                    SITLiD

Teresa Machoń                                Członek                      SEP

STOWARZYSZENIA

Śląska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej Federacja Stowarzyszeń Naukowo Technicznych w Katowicach jest terenową jednostką organizacyjną Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (NOT lub FSNT-NOT).

stowarzyszenia_01.png

Śląska Rada skupia przedstawicieli następujących stowarzyszeń:

 • Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego (SITPH)

 • Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa (SITG)

 • Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP)

 • Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników Polskich (SIMP)

 • Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa (PZITB)

 • Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych (SITWM)

 • Stowarzyszenia Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego (SITSpoż.)

 • Stowarzyszenia Geodetów Polskich (SGP)

 • Stowarzyszenia Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa (SITR)

 • Stowarzyszenia Inżynierów Techników Komunikacji (SITK)

 • Polski Związek Inżynierów i Techników Sanitarnych (PZITS)

 • Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa (SITLiD)

 • Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa (SITP)

 • Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazownictwa (SITPNiG)

 • Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych (SITPMB)

bottom of page