top of page

Egzaminy i szkolenia dla służb energetycznych dla uzyskania świadectw kwalifikacyjnych G-1, G-2, G-3
Egzaminy i szkolenia wstrzymane do odwołania.
Przy Śląskiej Radzie NOT w Katowicach działa Komisja Kwalifikacyjna dla osób dozoru i eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, napraw, kontrolno - pomiarowym i montażowym urządzeń, instalacji i sieci energetycznych - elektrycznych, cieplnych i gazowych.

Zgodnie z Ustawą "Prawo Energetyczne" (Dz.U. 2022 poz. 1385 art. 54 p.1 ust.2 zabrania się zatrudniania osób bez kwalifikacji przy samodzielnej eksploatacji sieci oraz urządzeń i instalacji określonych w przepisach . Sprawdzanie spełnienia wymagań kwalifikacyjnych na podstawie egzaminu powtarza się okresowo co 5 lat.

Uwaga!

od lipca 2022 r. obowiązuje nowe Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci ( Tekst Rozporządzenia - Dz. U. 2022 poz. 1392)

Dz.U. 2022 poz. 1392
.pdf
Pobierz PDF • 614KB

Cena egzaminu od lipca 2023 r. wynosi 360- zł/ 1 świadectwo

Komisja egzaminuje w każdy poniedziałek w godzinach 10:00 - 12:00 w Ośrodku Doskonalenia Kadr NOT - Dom Technika NOT, ul. Podgórna 4 - I piętro, pokój 16.
Komisja prowadzi również szkolenia, których zakres i koszt uzależniony jest od rodzaju uprawnień i zakresu szkolenia.

Kontakt: tel. 32 255-32-27, mail. biuro@not.katowice.pl .

O terminach szkoleń każdorazowo zawiadamiamy zainteresowanych.

Wnioski na egzamin do pobrania (druk dwustronny):

G1 E energia elektryczna - Eksploatacja
.doc
Pobierz DOC • 65KB

G1 D energia elektryczna - Dozór
.doc
Pobierz DOC • 67KB

G2 E energia cieplna - Eksploatacja
.doc
Pobierz DOC • 64KB

G2 D energia cieplna - Dozór
.doc
Pobierz DOC • 72KB


G3 E energia gazowa - Eksploatacja
.doc
Pobierz DOC • 69KB


G3 D energia gazowa - Dozór
.doc
Pobierz DOC • 67KB

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page