top of page
dla Pani Nicoli.jpeg
na stronę1.png
15 grudnia 2023

Szanowni Państwo,

Z głębi serca pragniemy wyrazić swoje najszczersze podziękowania za uczestnictwo w uroczystościach związanych z obchodzeniem 100-lecia istnienia naszej organizacji. To niezwykłe wydarzenie nie tylko stanowi powód do dumy, ale także moment refleksji nad naszą wspólną historią i osiągnięciami.

Sto lat to czas pełen wyzwań, ale również pełen sukcesów i wzrostu. Wasze wysiłki wpłynęły na rozwój naszej społeczności i wpłynęły pozytywnie na życie wielu ludzi.

Niech to jubileuszowe święto będzie okazją do świętowania, wspominania i dzielenia się radością z osiągnięć, jakie udało nam się razem osiągnąć. 

Zapraszamy do przeglądu podziękowań oraz galerii z wydarzenia poniżej.

Z poważaniem,

Zarząd  Śląskiej Rady NOT FSNT w Katowicach

Podziękowania

Galeria Wydarzenia

 • P. Mateusz Morawiecki – Premier RP

 • Jego Ekscelencja  -Ksiądz Arcybiskup Adrian  Józef Galbas SAC Metropolita Katowicki

 • P. Ryszard Kopiec- Dyrektor Panteonu Górnośląskiego

 • P. Ewa Mańkiewicz –Cudny – Prezes Zarządu Głównego FSN – NOT Warszawa

 • P. prof. dr hab. inż.  Arkadiusz  Mężyk- Rektor Politechniki Śląskiej

 • P. prof. dr hab. Ryszard Koziołek – Rektor UŚL

 • P. dr hab. Zdzisława Dacko- Pikiewicz , prof.AWSB-AWSB Dąbrowa Górnicza

 • P. prof. dr hab. inż. Manuela Reben –Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH

 • P. prof. dr hab. inż. Jerzy Buzek – poseł do Europarlamentu

 • P. prof. Marek Gzik – Przewodniczący Sejmiku  Województwa Śląskiego

 • P. Stanisław Gmitruk Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego

 • P. Jakub Chełstowski – Marszałek województwa śląskiego

 • P. Marcin Krupa – Prezydent Miasta Katowice

 • P. Andrzej Kotala –Prezydent Miasta Chorzowa

 • P. Arkadiusz Chęciński –Prezydent Miasta Sosnowca

 • P. Sława Matylda Umińska –Duraj-Prezydent Miasta Piekary Śląskie

 • P. Marcin Bazylak –Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej

 • P. prof. dr  hab. Jan Klimek -  Prezes Zarządu Izby Rzemieślniczej

 • P. Wiktor Pawlik –Prezes RIP-H

 • P. dr Janusz Michałek -  Prezes Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA

 • P. Kazimierz Karolczak- Przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

 • P. Tomasz Zjawiony –Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej

 • P. Dorota Zawierucha  -Dyrektor PSM I i II  stopnia im. M. Karłowicza

 • P. Henryk Drob- Prezes Zarządu GPW SA

 • P. mgr inż. Roman Karwowski – Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów  Budownictwa

 • P. Michał Gawroński – Prezes Grupy Amber

 • P. dr Artur Madaliński – Dyrektor Biblioteki Śląskiej

 • P. Jacek Kwiatkowski –Prezes Zarządu ZDZ

 • p. Roman Karwowski – Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby inżynierów Budownictwa

 • P. Mariusz Czyszek- Prezydent Śląskiej Izby Budownictwa

 • P. Paweł Szczeszek – Prezes Tauron Energia  SA

 • p.  Ryszard Stefaniak- Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy

 • P. Pułkownik Paweł Piątkowski – 13 Śląska Brygada Obrony Terytorialnej

 • P. Jerzy Swatoń -  Przewodniczący Rady Polskiej Izby Ekologii

 • P. Wojciech Koszuta –Dyrektor Generalny Arcelor Mittal Poland SA

 • P. Adam Kowalczyk – Prezes Stowarzyszenia Polskich Chrześcijańskich Demokratów

 • P. Andreas Glenz – Prezes Zarządu Prevac sp. z o.o.

 • P. płk Dariusz  Kaminiów  - Szef Ośrodka CWCR  

 • P. Tomasz Rogala Prezes zarządu PGG

 • P. Stanislaw Gmitriuk  - Wiceprzewodniczący  Sejmiku

 • P.  Jan Chrząszcz – Wicewojewoda  śląski

 • P. Łukasz Konarzewski -  Wjewódzki Konserwator Zabytków

 • P. Urszula Bauer  - Kurator Oświaty

 • P.  prof. Jerzy Lis  - Rektor AGH

 • P. Janusz Steinhoff – Honorowy Prezes RIG

 • P. prof. Dariusz Rott  - UŚl

 • P. Tadeusz Kaczkowski  - Prezes  Stow. Ochrony Informacji  Niejawnych

 • P. Jan Sczucki – Wiceprezes Śląskiegp  Związku Pracodawców  'Lewiatan”

 • P. dr Jacek Siebel –Dyrektor Muzeum Historii Katowic

Komitet Honorowy

Sponsorzy obchodów 100-lecia  Polskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Województwa Śląskiego

Zrzut ekranu 2023-12-12 o 10.01.41.png
Zrzut ekranu 2023-12-12 o 10.02.02.png
Zrzut ekranu 2023-12-12 o 10.02.29.png
Zrzut ekranu 2023-12-12 o 10.02.57.png
Zrzut ekranu 2023-12-12 o 10.03.20.png
Zrzut ekranu 2023-12-12 o 10.03.46.png
Zrzut ekranu 2023-12-12 o 10.04.40.png
Zrzut ekranu 2023-12-12 o 10.05.24.png
Zrzut ekranu 2023-12-12 o 10.05.02.png
Zrzut ekranu 2023-12-12 o 10.05.44.png
Zrzut ekranu 2023-12-12 o 10.06.21.png
Zrzut ekranu 2023-12-12 o 10.06.50.png

Patroni medialni:

Zrzut ekranu 2023-12-12 o 14.58.23.png
Zrzut ekranu 2023-12-12 o 14.57.41.png
bottom of page