top of page

Szkolenie: Szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy


Oferujemy następujące rodzaje szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy: - dla pracodawców i osób kierujących pracownikami - dla osób na stanowiskach robotniczych - dla pracowników administracyjno-biurowych - dla pracowników administracyjnej służby BHP - instruktaż ogólny BHP

Szkolenie może odbywać się w siedzibie NOT lub w miejscu wskazanym przez zleceniodawcę.

Ceny kursów w zależności od ilości osób zgłoszonych.

Prosimy o zgłoszenia telefoniczne, pisemne na nasz adres, faxem na nr 32 255-32-27 lub mailem: biuro@not.katowice.pl

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page