top of page

Szkolenie: Szkolenie dla technologów szkłaOrganizatorzy szkolenia Śląska Rada NOT FSNT i Sekcja Przemysłu Szklarskiego SITPMB w Katowicach, zaprosili do udziału w Szkoleniu dla Technologów Szkła, kadrę zarządzającą i techniczną, specjalistów technologów z hut szkła oraz przedstawicieli przemysłu, uczelni i ośrodków pracujących na potrzeby przemysłu szklarskiego.

Celem szkolenia było doskonalenie zawodowe kadry technicznej pracującej w hutach szkła w zakresie technologii szkła, eksploatacji pieców szklarskich, nowoczesnych kierunków rozwoju produkcji szkła budowlanego, opakowaniowego, technicznego i gospodarczego.
Zakres szkolenia w formie wykładów i prezentacji, obejmował następujące tematy:
- Nowoczesne techniki topienia szkieł w warunkach przemysłowych.
- Energetyczne i technologiczne aspekty eksploatacji pieców szklarskich.
- Aktualne problemy technologii i produkcji wyrobów szklanych.

Zajęcia prowadzili specjaliści przemysłu szklarskiego z Republiki Czech; firmy Glass Service i FlammaTec, z Polski ; specjaliści technolodzy szkła Oddziału Szkła i Materiałów Budowlanych, Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Krakowie, specjaliści technolodzy materiałów ogniotrwałych firmy Vesuvius Poland przy współpracy z naukowcami Katedry Szkła i Powłok Amorficznych Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH w Krakowie, projektanci pieców szklarskich firmy „JO-Szkłoprojekt" z Warszawy, specjaliści eksploatacji i diagnostyki pieców szklarskich firmy „Diagnoterm" z Krakowa oraz doświadczeni technolodzy z hut szkła.

W szkoleniu wzięli udział technolodzy z firmy Philips Polska, specjalista ds. Technologii i Ochrony Środowiska firmy Minex Invest, kierownik Pieców i Zestawiarni firmy Saint Gobain Glass, specjalista ds. Mechanicznych firmy Saint Gobain, specjaliści działu Topienia firmy Heinz Glass, specjalista ds. Jakości Huty Szkła Feniks oraz przedstawiciel kierownictwa Zakładów Materiałów Ogniotrwałych.

W programie szkolenia uczestnicy szkolenia brali udział w dyskusji dotyczącej prezentowanych zagadnień technologii szkła, doboru palników gazowych stosowanych w technice cieplnej wytopu masy szklanej w piecach szklarskich, doboru materiałów ogniotrwałych stosowanych do budowy pieców szklarskich, problemów korozji materiałów ogniotrwałych w piecach szklarskich, problemu naprawy „na gorąco" obmurza pieców szklarskich w trakcie kampanii pracy pieca, eksploatacji i diagnostyki termicznej pieców szklarskich i urządzeń do odzysku ciepła przy pomocy peryskopu piecowego i kamery termowizyjnej, zagadnień chemii szkła oraz badań jakościowych surowców szklarskich, właściwości fizyko-chemicznych szkła i wyrobów wykonywanych ze szkła.

Uczestnicy otrzymali zaświadczenia o udziale w szkoleniu.

Prosimy o zgłoszenia telefoniczne, pisemne na nasz adres, faxem na nr 32 255-32-27 lub mailem: biuro@not.katowice.pl

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page