top of page

Szkolenie: Sprawdzanie wzorców i sprawdzianów


Kurs przeznaczony jest dla pracowników laboratoriów i izb pomiarowych.

Program kursu obejmuje sprawdzanie zgodnie z przepisami Głównego Urzędu Miar , Polskimi Normami i wymaganiami ISO 9000 - 90004: płytek wzorcowych długości; wzorców chropowatości; wzorców nastawczych do mikrometrów zewnętrznych, wałeczków pomiarowych, wzorców grubości, wzorce łuków kołowych, sprawdzianów do wałków i otworów, do gwintów, do stożków i sprawdzianów specjalnych.

Liczba godzin: wykładów 32, ćwiczeń 40.
Koszt kursu ok.1.750,- zł/ od 1 osoby.

Prosimy o zgłoszenia telefoniczne, pisemne na nasz adres, faxem na nr 32 255-32-27 lub mailem: biuro@not.katowice.pl

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page