top of page

Szkolenie: Sprawdzanie i wzorcowanie ciśnieniomierzy - manometrów
Kurs przeznaczony jest dla pracowników laboratoriów i izb pomiarowych. Program kursu obejmuje sprawdzanie zgodnie z przepisami Głównego Urzędu Miar i wymaganiami ISO 9000 - 9004 :normy, przepisy i definicje stosowane przy wzorcowaniu przyrządów pomiarowych.
Nadzór nad wyposażeniem, wzorcowanie i częstotliwość przeprowadzania. Metody wzorcowania ciśnieniomierzy. Szacowanie niepewności pomiarów, świadectwa wzorcowania. Prezentacja i omówienie ciśnieniomierzy i urządzeń do ich wzorcowania. Zajęcia praktyczne: wzorcowanie ciśnieniomierzy sprężynowych, elektronicznych, przetworników ciśnienia, barometrów.
Zastosowanie kalibrowników obciążnikowo - tłokowych przy wzorcowaniu ciśnieniomierzy.

Liczba godzin wykładów 14, ćwiczeń 16.

Wykłady odbywają się w Domu Technika NOT w Katowicach, ćwiczenia w laboratorium Przedsiębiorstwa Automatyzacji i Pomiarów INTROL Spółka z o.o. w Katowicach ul. Kościuszki 112. Kurs trwa 4 dni. Koszt kursu ok.1400,- zł/ od 1 osoby. Planowany termin kursu: TBC

Prosimy o zgłoszenia telefoniczne, pisemne na nasz adres, faxem na nr 32 255-32-27 lub mailem: biuro@not.katowice.pl

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page