top of page

Szkolenie: Społeczny inspektor pracy


Kurs przeznaczony jest: dla społecznych inspektorów pracy ( zakładowych i oddziałowych) jako aktualizacja wiedzy dla SIP kontynuujących kadencję.

Program kursu obejmuje: zakres wiadomości niezbędnych każdemu SIP takie jak: Nadzór nad warunkami pracy, wybrane zagadnienia prawa pracy, organizacje pracowników i pracodawców, spory zbiorowe, ocena ryzyka zawodowego, wymagania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i sposób ich kontroli, udział SIP w dochodzeniach powypadkowych, komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeglądach stanowisk pracy, świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, formułowanie zaleceń i uwag - warsztaty praktyczne.W przerwach zajęć bufet kawowy.

Liczba godzin szkolenia: 14
Koszt uczestnictwa: TBC zł od osoby
Termin kursu: do uzgodnienia

Prosimy o zgłoszenia telefoniczne, pisemne na nasz adres, faxem na nr 32 255-32-27 lub mailem: biuro@not.katowice.pl

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page