top of page

Szkolenie: Ochrona przed promieniowaniem jonizującym osób zatrudnionych przy obsłudzeSzkolenie przeznaczone dla pracowników mających kontakt z promieniowaniem jonizującym np. dla pracowników kopalń, hut itd.
Szkolenie wymagane przez Prawo Atomowe.
Szkolenia okresowe przeprowadza się nie rzadziej niż co 5 lat.
Program szkolenia obejmuje 6 - 8 godzin wykładów.

Prosimy o zgłoszenia telefoniczne, pisemne na nasz adres, faxem na nr 32 255-32-27 lub mailem: biuro@not.katowice.pl

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page