top of page

Szkolenie: Inżynieria smarowania maszyn przemysłowychKurs przeznaczony jest dla pracowników służb utrzymania ruchu.
Program kursu obejmuje :
- TOWAROZNAWSTWO NAFTOWE - technologia otrzymywania olejów smarnych,podstawowe własności olejów smarnych, dodatki uszlachetniające oleje, klasyfikacja lepkościowa i jakościowa olejów silnikowych, klasyfikacja lepkościowa i jakościowa olejów do pojazdów i maszyn mobilnych, klasyfikacja lepkościowa wg. ISO olejów przemysłowych, przemysłowe oleje smarne, właściwości i zastosowanie, smary plastyczne – zasady klasyfikacji, charakterystyka i własności użytkowe.
- NIENAFTOWE ŚRODKI SMARNE, SYNTETYCZNE I ROŚLINNE.
- GŁÓWNI KRAJOWI I ZAGRANICZNI PRODUCENCI ŚRODKÓW SMARNYCH - podstawowe zagadnienia tribologii i tribotechniki, tarcie ślizgowe, toczne i toczne z poślizgiem, rodzaje i opis procesów zużycia spowodowanych tarciem, podstawy inżynierii smarowania; zasady i cele techniczne, podstawy teorii smarowania, wnioski praktyczne wynikające z teorii smarowania,
- SMAROWANIE PODSTAWOWYCH WĘZŁÓW TARCIA W MASZYNACH - smarowanie łożysk ślizgowych i prowadnic, cmarowanie łożysk tocznych, smarowanie przekładni zębatych i łańcuchowych, smarowanie elementów cięgnowych; lin oraz innych węzłów pracujących w specyficznych warunkach wymuszeń eksploatacyjnych.
- WPŁYW WŁAŚCIWOŚCI SMARÓW I JAKOŚCI SMAROWANIA NA TRWAŁOŚĆ I STAN TERMICZNY WĘZŁÓW TARCIA - związki pomiędzy smarowaniem a zużyciem tribologicznym, wpływ smarowania na stan termiczny łożysk i zazębień.
- PODSTAWOWE METODY BADAŃ TRIBOLOGICZNYCH.

Wykłady odbywają się w Domu Technika NOT w Katowicach.
Kurs obejmuje do 46 godzin wykładów i kończy się egzaminem i wydaniem zaświadczeń.
Program kursu możemy dostosować do potrzeb specyfiki danej firmy.

Prosimy o zgłoszenia telefoniczne, pisemne na nasz adres, faxem na nr 32 255-32-27 lub mailem: biuro@not.katowice.pl

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page