top of page

Szkolenie: Cyberbezpieczeństwo - jak nie dać się “złowić” w sieci

Śląska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej FSNT w Katowicach zaprasza na szkolenie:

Cyberbezpieczeństwo - jak nie dać się “złowić” w sieci.

Termin szkolenia: Luty 2023 r.

Adresaci szkolenia: Szkolenie jest dedykowane dla osób zaangażowanych w proces przetwarzania informacji w firmie ze szczególnym uwzględnieniem kadry zarządzającej, inżynierów, pracowników wsparcia procesów projektowania i przygotowania dokumentacji oraz współpracy z klientami w szczególności przy pomocy narzędzi informatycznych (poczta elektroniczna, zasoby chmurowe, portale społecznościowe i branżowe) w zakresie cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa informacji w podziale na:
1 Zarząd
2 Kierowników komórek organizacyjnych działalności administracyjnej
3 Kierownicy komórek organizacyjnych działalności merytorycznej
4 Pracowników uczestniczących w procesie wytwarzania i udostępniania dokumentacji.

Szkolenie pracowników z zakresu cyberbezpieczeństwa ma na celu poznanie zasad związanych z cyberbezpieczeństwem poprzez m.in.:
1. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa informacyjnego.
2. Poznanie podstawowych zagrożeń bezpieczeństwa informacji.
3. Poznanie skutków naruszenia zasad bezpieczeństwa informacji, w tym odpowiedzialność prawna.
4. Podniesienie kompetencji kadry kierowniczej w obszarze zagrożeń teleinformatycznych.
5. Poznanie prawidłowej reakcji na cyberataki.
6. Poznanie podstawowych zasad i dobrych praktyk wykorzystywania technologii
informatycznych oraz środków zapewniających bezpieczeństwo informacji, w tym urządzeń i oprogramowania minimalizujące ryzyko błędów ludzkich.
7. Praktyczne zastosowanie narzędzi zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych informacji oraz zabezpieczeń dla poczty elektronicznej i stron WWW.
8. Poznanie metod reagowania na incydenty bezpieczeństwa oraz sposobów wzmocnienia działań profilaktycznych w kontekście potencjalnych ataków.
9. Omówienie szczegółowe informacje związane z zagrożeniami w sieci takimi jak m.in. phishing, ransomware oraz malware i omówienie sposobów przeciwdziałania oraz zabezpieczania się przed powyższymi zagrożeniami.

W ramach organizacji szkolenia zapewniamy:
1. kadrę trenerską posiadającą wiedzę, doświadczenie i umiejętności adekwatne do rodzaju i zakresu merytorycznego szkolenia, zdolną do pełnej realizacji wymogów związanych z prowadzeniem szkolenia,
2. dokumentację potwierdzającą przeprowadzenie szkoleń (zaświadczenie uczestnictwa),
Miejsce szkolenia: Dom Technika NOT w Katowicach, ul. Podgórna 4, sala wykładowa nr 4. Koszt szkolenia: 250,- zł/1 osoby


Prosimy o zgłoszenia do dnia 28 listopada 2022 r.: e-mail: biuro@not.katowice.pl lub pocztą.

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comentarios


bottom of page