top of page

Obchody w Domu Technika

W ubiegły piątek, 18 listopada 2022, w Domu Technika gościliśmy gości ze środowisk kombatanckich i patriotycznych z okazji 104 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 100 rocznicy przyłączenia części ziem Górnego Śląska do Polski.Kommentare


bottom of page