top of page
NOT Katowice - Panorama Katowic.jpeg

Naczelna Organizacja Techniczna
KATOWICE
WITAJ!

1 strona 1.jpeg
dla Pani Nicoli.jpeg
NOT zaproszenie B 1 kopia.jpeg

Komitet Honorowy

 • P. Mateusz Morawiecki – Premier RP

 • Jego Ekscelencja  -Ksiądz Arcybiskup Adrian  Józef Galbas SAC Metropolita Katowicki

 • P. Ryszard Kopiec- Dyrektor Panteonu Górnośląskiego

 • P. Ewa Mańkiewicz –Cudny – Prezes Zarządu Głównego FSN – NOT Warszawa

 • P. prof. dr hab. inż.  Arkadiusz  Mężyk- Rektor Politechniki Śląskiej

 • P. prof. dr hab. Ryszard Koziołek – Rektor UŚL

 • P. dr hab. Zdzisława Dacko- Pikiewicz , prof.AWSB-AWSB Dąbrowa Górnicza

 • P. prof. dr hab. inż. Manuela Reben –Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH

 • P. prof. dr hab. inż. Jerzy Buzek – poseł do Europarlamentu

 • P. prof. Marek Gzik – Przewodniczący Sejmiku  Województwa Śląskiego

 • P. Stanisław Gmitruk Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego

 • P. Jakub Chełstowski – Marszałek województwa śląskiego

 • P. Marcin Krupa – Prezydent Miasta Katowice

 • P. Andrzej Kotala –Prezydent Miasta Chorzowa

 • P. Arkadiusz Chęciński –Prezydent Miasta Sosnowca

 • P. Sława Matylda Umińska –Duraj-Prezydent Miasta Piekary Śląskie

 • P. Marcin Bazylak –Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej

 • P. prof. dr  hab. Jan Klimek -  Prezes Zarządu Izby Rzemieślniczej

 • P. Wiktor Pawlik –Prezes RIP-H

 • P. dr Janusz Michałek -  Prezes Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA

 • P. Kazimierz Karolczak- Przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

 • P. Tomasz Zjawiony –Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej

 • P. Dorota Zawierucha  -Dyrektor PSM I i II  stopnia im. M. Karłowicza

 • P. Henryk Drob- Prezes Zarządu GPW SA

 • P. mgr inż. Roman Karwowski – Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów  Budownictwa

 • P. Michał Gawroński – Prezes Grupy Amber

 • P. dr Artur Madaliński – Dyrektor Biblioteki Śląskiej

 • P. Jacek Kwiatkowski –Prezes Zarządu ZDZ

 • p. Roman Karwowski – Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby inżynierów Budownictwa

 • P. Mariusz Czyszek- Prezydent Śląskiej Izby Budownictwa

 • P. Paweł Szczeszek – Prezes Tauron Energia  SA

 • p.  Ryszard Stefaniak- Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy

 • P. Pułkownik Paweł Piątkowski – 13 Śląska Brygada Obrony Terytorialnej

 • P. Jerzy Swatoń -  Przewodniczący Rady Polskiej Izby Ekologii

 • P. Wojciech Koszuta –Dyrektor Generalny Arcelor Mittal Poland SA

 • P. Adam Kowalczyk – Prezes Stowarzyszenia Polskich Chrześcijańskich Demokratów

 • P. Andreas Glenz – Prezes Zarządu Prevac sp. z o.o.

 • P. płk Dariusz  Kaminiów  - Szef Ośrodka CWCR  

 • P. Tomasz Rogala Prezes zarządu PGG

 • P. Stanislaw Gmitriuk  - Wiceprzewodniczący  Sejmiku

 • P.  Jan Chrząszcz – Wicewojewoda  śląski

 • P. Łukasz Konarzewski -  Wjewódzki Konserwator Zabytków

 • P. Urszula Bauer  - Kurator Oświaty

 • P.  prof. Jerzy Lis  - Rektor AGH

 • P. Janusz Steinhoff – Honorowy Prezes RIG

 • P. prof. Dariusz Rott  - UŚl

 • P. Tadeusz Kaczkowski  - Prezes  Stow. Ochrony Informacji  Niejawnych

 • P. Jan Sczucki – Wiceprezes Śląskiegp  Związku Pracodawców  'Lewiatan”

 • P. dr Jacek Siebel –Dyrektor Muzeum Historii Katowic

Sponsorzy obchodów 100-lecia  Polskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Województwa Śląskiego

Zrzut ekranu 2023-12-12 o 10.01.41.png
Zrzut ekranu 2023-12-12 o 10.02.02.png
Zrzut ekranu 2023-12-12 o 10.02.29.png
Zrzut ekranu 2023-12-12 o 10.02.57.png
Zrzut ekranu 2023-12-12 o 10.03.20.png
Zrzut ekranu 2023-12-12 o 10.03.46.png
Zrzut ekranu 2023-12-12 o 10.04.40.png
Zrzut ekranu 2023-12-12 o 10.05.24.png
Zrzut ekranu 2023-12-12 o 10.05.02.png
Zrzut ekranu 2023-12-12 o 10.05.44.png
Zrzut ekranu 2023-12-12 o 10.06.21.png
Zrzut ekranu 2023-12-12 o 10.06.50.png

Patroni medialni:

Zrzut ekranu 2023-12-12 o 14.58.23.png
Zrzut ekranu 2023-12-12 o 14.57.41.png

SPONSORZY DNI CHORZOWA 2023

Zrzut ekranu 2023-12-22 o 19.45.19.png
Zrzut ekranu 2023-12-22 o 19.46.52.png
Zrzut ekranu 2023-12-22 o 19.47.28.png
Zrzut ekranu 2023-12-22 o 19.48.21.png
Zrzut ekranu 2023-12-22 o 19.48.59.png
Zrzut ekranu 2023-12-22 o 19.49.31.png
Zrzut ekranu 2023-12-22 o 19.49.52.png

AKTUALNOŚCI

Nasza
Historia

Dom Technika

Wybudowany w latach 1911 - 1912 według projektu architekta Hermanna Schatze z Katowic na posesji radnego miejskiego Karla Pielera, określany mianem Villa Pieler. Po roku 1922 gmach przejęła spółka Giesche - Georg von Giesche's Erben Gesellschaft.

bottom of page