środa, 25, kwiecień 2018

K Kursy i Szkolenia

AKTUALIZACJA WIEDZY DLA INSPEKTORÓW OCHRONY RADIOLOGICZNEJ


 

 

WAŻNE: 

Dla przedłużenia uprawnień IOR konieczne jest wcześniejsze zwrócenie się do Prezesa PAA o wyznaczenie terminu egzaminu !

 

Informujemy, że Śląska Rada NOT w Katowicach organizuje kurs  „Aktualizacja wiedzy dla inspektorów ochrony radiologicznej”     

obejmujący zmiany w programie szkolenia oraz nowe  przepisy z zakresu ochrony radiologicznej.

Kurs przeznaczony jest dla inspektorów ochrony radiologicznej (IOR-0, IOR-1), którym upływa 5 letni okres ważności decyzji.
(Zmiana na obecnie obowiązujące typy : IOR-1Z, IOR-1R, IOR-1).

 

Planowany termin  szkolenia:   21 maja - 7 czerwca 2018 r.

Planowany termin egzaminu: 8 i 9 czerwca 2018 r.

Uwaga: zajęcia odbywają się w dniach 21 - 25.05.2018 r. oraz 4 - 7 czerwca 2018 r. W dniach 28.05 - 1.06.2018 r. przerwa w zajęciach!

Zajęcia odbywają się codziennie, o poniedziałku do piątku.

Wykłady odbywają się w Domu Technika NOT  w Katowicach, ul. Podgórna 4, w godz. 9,00 - 15,00.

 

Koszt  kursu  wynosi  1.600,- zł  od osoby płatne w pierwszym dniu kursu gotówką lub przedpłatą przelewem na nasze konto: Śląska Rada NOT FSNT  w Katowicach  w ING Bank Śląski O/Katowice  nr 27 1050 1214 1000 0007 0000 8949 ( prosimy o okazanie dowodu wpłaty).

Opłata za egzamin wynosi obecnie 400,-  zł .

Należność płatna przelewem na konto: Państwowa Agencja Atomistyki,  Warszawa -   nr  konta   35 1010 1010 0087 4522 3100 0000  zaznaczając tytuł wpłaty: opłata za egzamin Pan/Pani ...( imię i nazwisko.)

Przed egzaminem należy okazać dowód wpłaty za egzamin !

Po  zdanym egzaminie należy złożyć do Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki „Wniosek  o nadanie uprawnień inspektora ....”  wraz z załącznikami

Osoby odnawiające uprawnienia do wniosku załączają:

  1. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zatrudnienia w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące
  2. dokument stwierdzający zdanie egzaminu
  3. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (druk do wypełnienia w NOT)

 

Przypominamy, że uzyskanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 2016 r. r. w sprawie rodzaju stanowiska mającego istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej ...   ( Dz.U. 2016 r. poz. 1513). Zgodnie z ww Rozporządzeniem, Ośrodek nasz organizuje  szkolenia dla uzyskania uprawnień typu IOR-1 po raz pierwszy, oraz  kursy przygotowujące do egzaminu  dla przedłużenia dotychczasowych uprawnień  (poprzednio IOR-0 lub IOR-1) obecnie IOR-1Z,  IOR-1R,  IOR-1.

 

Aby zdawać egzamin konieczne jest złożenie pisma (prośby) do Prezesa PAA o dopuszczenie do egzaminu  bez wymaganego szkolenia (tj. pełnego kursu)  i  zdanie tego egzaminu.

Zgodnie z ww Rozporządzeniem do egzaminu mogą przystąpić osoby, które w dniu złożenia wniosku  o dopuszczenie do egzaminu posiadały ważne uprawnia inspektora ….

NOT nie zapewnia zakwaterowania i wyżywienia.

 

KARTA ZGŁOSZENIA

 

 

Uwaga, zmiana adresu PAA:

Od 1 listopada 2017 r. nowa siedziba :

Państwowa Agencja Atomistyki

ul. Bonifraterska 17

00-203 Warszawa

 

 

STRONA W PRZYGOTOWANIU

Śląska Rada
Naczelnej Organizacji Technicznej
Federacja Stowarzyszeń Naukowo Technicznych w Katowicach

Email:

not@not.katowice.pl

Tel:

+48 32 256 22 45

Przydatne linki:

FSNT NOT Warszawa

Bielsko - Biała

Częstochowa

Gliwice

Biuletyn FSNT NOT